Gebruiksvoorwaardes:

Maatskappy inligting:

Hierdie gebruikersooreenkoms stel sekere terme en gebruiksvoorwaardes uiteen wat op alle Mobiele App’s wat deur FACT Global Marketing Solutions (Pty) Ltd ontwikkel is. 2015/294359/07 (hierna genoem FACT GMS), die webwerf beskikbaar by http://www.factgms.com wat alle aktiewe programme wys, gebaseer in Suid-Afrika, maar handel internasionaal.

Ons gebruikersooreenkoms word hieronder uiteengesit. Tensy anders vermeld, is alle klousules in hierdie gebruikersooreenkoms van toepassing op beide geregistreerde en ongeregistreerde gebruikers op enige FACT GMS Mobile of Webtuiste Ontwikkeling.

Aanvaarding van gebruikersooreenkoms:

Hierdie gebruikersooreenkoms is geldig, bindend en afdwingbaar teenoor alle persone wat toegang het tot enige FACT GMS Mobiele of webwerf of enige deel daarvan. Lees asseblief hierdie gebruikersooreenkoms noukeurig deur gebruik te maak van FACT GMS-platforms wat u sal neem om ooreengekom te wees om daaraan gebind te wees. As u nie instem om gebind te wees aan die bepalings van hierdie gebruikersooreenkoms nie, moet u nie op enige FACT GMS-produkte voortgaan nie, aangesien verdere gebruik u outomaties sal bind aan hierdie gebruikersooreenkoms, ondanks enige verskille tussen u en die bepalings van hierdie beleid.

Toegestaan ​​gebruik van inligting op hierdie webwerf:

U mag slegs toegang tot en die gebruik van FACT GMS produkte (Mobile of Websites) vir wettige persoonlike en nie-kommersiële doeleindes en mag nie gebruik word vir:

i) skadelike doeleindes; of

ii) onwettige doeleindes; of

iii) die openbaarmaking, deel of publisering van materiaal wat aanstootlik, lasterlik, gereguleer, kopiereg, verkeerd, onwaar, verbied, inbreukmakend of beskadigbaar mag wees op enige persoon; of

iv) die skepping, berging en versending van ongevraagde kommersiële kommunikasie.

Name, e-pos adresse, telefoonnommers en faksnommers gepubliseer op FACT GMS produkte mag nie in enige databasis gebruik word wat vir elektroniese bemarking of soortgelyke doeleindes gebruik word nie. Geen toestemming word gegee of word ge-impliseer dat inligting oor FACT GMS Produkte gebruik kan word om ongevraagde kommunikasie te kommunikeer met FACT GMS of sy Vennote en alle regte wat in artikel 45 van die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies, No. 25 van 2002 (“ECT Wet “) is voorbehou.

As u inligting van FACT GMS-produkte gebruik in stryd met hierdie gebruikersooreenkoms, behou FACT GMS en of sy Vennote die reg om skadevergoeding te eis en / of strafregtelike stappe teen u in te stel.

Sagteware en toerusting:

Dit is u verantwoordelikheid om op u eie koste die nodige apparatuur, sagteware, kommunikasielyne en internet toegangsrekeninge te verkry wat nodig is om toegang tot die internet en FACT GMS produkte te verkry.

Aanteken besonderhede en wagwoorde:

U onderneem hiermee om enige en alle wagwoorde wat benodig word vir u toegang tot, of gebruik van, die FACT GMS of sy Vennote te beveilig. U sal wettiglik gebind wees deur enige optrede wat op FACT GMS produkte uitgevoer word deur enige persoon met toegang tot u FACT GMS-produkte rekening. U vrywaar FACT GMS en/of sy Vennote hiermee vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid van watter aard ook al, wat voortspruit uit ongemagtigde toegang tot FACT GMS produkte.

Korrektheid van u inligting:

U onderneem hiermee om te verseker dat alle inligting wat u verskaf om FACT GMS of sy Vennote vry te stel, korrek en deurlopend opgedateer word, insluitend, maar nie beperk nie tot, u naam en woonadres. FACT GMS of sy Vennote is nie aanspreeklik vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid van watter aard ookal as gevolg van enige wanvoorstelling deur u nie. As u nie u inligting aktief en opgedateer hou nie, behou ons die reg voor om u FACT GMS of sy Vennote-rekening op te skort of te verwyder.

Intellektuele eiendomsregte:

Behalwe soos anders aangedui, bevat FACT GMS-produkte en alle teks, beelde, handelsmerke, handelsname, logo’s en ander inhoud wat hierin ingesluit is, insluitende, sonder beperking, die FACT GMS-produkte en PARTNERS-logo en alle ontwerpe, teks, grafika, prente, aflaaie. , inligting, data, sagteware, klank, video en ander lêers, domeinname, webbladsye, patente, bronkode, metatags, databasisse, hiperskakels, inhoud en die keuse en reëling daarvan is die eiendom van FACT GMS produkte en Vennote of sy lisensiehouers of gebruikers en is beskerm teen oortreding deur Suid-Afrikaanse en internasionale kopieregwette en verdrae en mag nie op enige manier herproduseer of bewillig word sonder die voorafgaande skriftelike toestemming van FACT GMS en Vennote (of die ander onderskeie eienaars, indien van toepassing).
Tensy dit spesifiek verbied word deur ‘n kennisgewing wat op enige bladsy van FACT GMS-produkte gepubliseer word, kan u sodanige gedeeltes van FACT GMS produkte sien, aflaai en / of druk, soos u redelikerwys vir u eie privaat en nie-kommersiële gebruik benodig, mits enige kopie het enige relevante eiendomskennisgewings en / of afkeurings daarby aangeheg en die inhoud van FACT GMS produkte word nie op enige manier hoegenaamd weergegee, gewysig, aangepas of verwerk nie.
Behalwe vir die bogenoemde, is alle ander gebruik van FACT GMS produkte en die inhoud daarvan verbied en sonder om die algemeenheid van die voorgaande te beperk, sal niemand geregtig wees om te publiseer, te versprei, te publiseer, te verdeel, aan te pas, te vertaal, te verander, te bundel, saam te smelt nie. , deel, maak beskikbaar, gebruik of gebruik vir kommersiële of nie-privaat doeleindes of skep afgeleide werke van sulke inhoud sonder FACT GMS en Vennote vooraf skriftelike toestemming.
U mag nie die bronkode van FACT GMS en Vennote registreer nie, kopieer, gebruik, dekompileer en / of omgekeerd.
U mag nie logo’s, ikone of handelsmerke van FACT GMS en Vennote se produkte gebruik as hiperskakels of vir enige ander doel sonder FACT GMS en Vennote se vooraf skriftelike toestemming nie.

Akkuraatheid van inhoud op FACT GMS produkte:

FACT GMS en Vennote onderneem om redelike sorg te neem om te verseker dat die inligting wat deur maatskappye op FACT GMS produkte verskaf word akkuraat en op datum is. Die besighede op hierdie webwerf is wettig verbind tot die verskaffing van akkurate en onlangse inligting. Ons voer egter nie terrein inspeksies van die besighede uit nie. Ook word baie van die inligting op FACT GMS-produkte gegenereer deur gebruikers op ‘n “Wiki” manier, en kan dus nie ten volle geverifieer word nie. Ons gee dus geen waarborge oor die akkuraatheid of volledigheid van die inligting wat verskaf word deur die besighede wat op FACT GMS produkte of inligting verskaf word deur gebruikers. U word aangemoedig om onwaar, onakkurate, lasterlike, onwettige, skendende en / of skadelike inhoud wat op hierdie webwerf beskikbaar is, aan FACT GMS te rapporteer en ons sal ons redelike pogings gebruik om sodanige inhoud of enige deel daarvan te korrigeer en / of te verwyder indien u ons voorsien van redelike gronde om die beweerde aard van sodanige inhoud te bewys.
Alhoewel alle pogings aangewend word om te verseker dat alle inligting op die webwerf opgedateer en korrek is, sal FACT GMS en Vennote nie aanspreeklik wees vir enige verlies, oortreding, skade (direkte of gevolglike, algemene of spesiale) of koste van enige aard hoegenaamd kan direk of indirek veroorsaak word deur die gebruik, toevoer of vertroue op enige inligting of diens wat deur of aan FACT GMS en Vennote verskaf word.
Alle pryse en pryse wat op FACT GMS produkte gepubliseer word, kan sonder kennisgewing verander word. Voorts word tariewe wat op FACT GMS-produkte vertoon word, behalwe die kwotasie van die onderneming aan u, slegs as riglyne dien.

Diensonderbrekings:

FACT GMS en Vennote onderneem om ons dienste en die tegnologie te ondersteun wat ons ondersteun, maar ons gee geen voorstelle of waarborge, implisiet of andersins nie, dat die inhoud en tegnologie wat beskikbaar is van FACT GMS produkte vry is van foute of weglatings of dat die Diens ononderbroke en foutvry sal wees nie. FACT GMS en Vennote is nie aanspreeklik vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid van watter aard ookal as gevolg van enige gebreke wat mag voorkom of mag voorkom van tyd tot tyd in die FACT GMS en Vennote diens nie. U word aangemoedig om enige moontlike wanfunksies en foute aan te meld by info@2visitus.com. Verder sal FACT GMS en Vennote nie aanspreeklik wees vir enige direkte of indirekte verlies of skade wat gely is as gevolg van “hacking” van hierdie webwerf, beplande of onbeplande uitvalle of die optrede van diensverskaffers, insluitend Telkom en alle relevante storing en toerusting verskaffers. U vrywaar en hou FACT GMS en Vennote skadeloos ten opsigte van enige eis wat voortspruit uit enige “hacking” of ander diensonderbreking.

Gebruik van hiperskakels:

FACT GMS en Vennote is nie verantwoordelik vir die inhoud, beskikbaarheid, produkte en / of dienste van enige ander webtuiste waaruit u toegang tot FACT GMS produkte het nie of waar u van FACT GMS produkte kan koppel nie
Waar ons ‘n skakel na ‘n derde party se webwerf bied, doen ons dit omdat ons in goeie trou glo dat so ‘n webwerf materiaal bevat wat relevant is vir FACT GMS-produkte. So ‘n hiperskakel beteken nie dat FACT GMS en Vennote die webwerf van die derde party of sy inhoud, produkte of dienste nagegaan of goedgekeur het nie. Dit beteken ook nie ‘n aanbeveling, endossement, ondersteuning of assosiasie deur FACT GMS en Vennote van die inhoud en produkte nie, asook en / of dienste van sulke webwerwe.

Sekuriteit:

FACT GMS en Vennote sal alle redelike stappe doen om die inhoud van FACT GMS produkte, sowel as die inligting wat van u versamel word, te beveilig teen ongemagtigde toegang en / of openbaarmaking. FACT GMS en Vennote verskaf egter geen waarborge of vertoë dat die inhoud van enige webwerf heeltemal veilig is of veilig sal wees nie.
Ons beveel aan dat u anti-virus sagteware installeer voordat u enige materiaal vanaf hierdie webwerf aflaai en seker maak dat sodanige sagteware versoenbaar is met u toerusting en gereeld opgedateer word.
FACT GMS en Vennote is onder geen wettige verpligting om:
i) enige inhoud of kommunikasie van en na u enkripteer;
ii) Digitale verifikasie van enige bladsye op hierdie webwerf.
U mag nie, of opsetlik of nalatig, enige skadelike kode, soos rekenaarvirusse, robotte of spyware, lewer of probeer om aan FACT GMS produkte of die bediener- en rekenaarnetwerk wat FACT GMS produkte ondersteun, te lewer nie.
Ten spyte van kriminele vervolging, indien u enige foutiewe kode aan FACT GMS-produkte lewer of pogings doen, hetsy opsetlik of nalatig, vrywaar en hou u FACT GMS en Vennote skadeloos, sonder beperking, teen enige en alle verliese, aanspreeklikhede en skade wat FACT GMS en Vennote mag ly as gevolg van sodanige aflewering, poging of skadelike kode.
U mag nie enige toestel of program ontwikkel wat ontwerp of gebruik word om die sekuriteitsmaatreëls van enige beperkte bladsye, produkte en dienste op FACT GMS produkte te oortree of te oorkom nie. U behou die reg voor om skadevergoeding te eis van enige persone wat direk of indirek betrokke is by die ontwikkeling, gebruik en verspreiding van sulke toestelle of programme.
Indien u enige van die misdrywe in artikels 85 tot 88 van die ECT-wet pleeg, sal u ondanks enige strafregtelike vervolging aanspreeklik wees vir alle verliese, aanspreeklikhede en skade wat FACT GMS en Vennote mag ly as gevolg van of verwant aan sulke oortredings.

Toegang tot die FACT GMS produkte:

FACT GMS en Vennote behou die reg voor om enige tyd jou toegang tot FACT GMS produkte te beperk, op te skort of te beëindig indien FACT GMS en Vennote van mening is dat u hierdie gebruiksvoorwaardes oortree het. Enige sodanige beperking, opskorting of beëindiging sal enige regte wat FACT GMS en Vennote mag hê ten opsigte van sodanige oortreding, benadeel word.
FACT GMS en Vennote het die reg om FACT GMS produkte as ‘n geheel, of enige afdelings of kenmerke, te eniger tyd sonder kennisgewing te verwyder.
FACT GMS en Vennote verskaf geen waarborge of enige vertoë dat FACT GMS en Vennote produkte op enige spesifieke tyd beskikbaar sal wees nie.

Vrywaring:

Behalwe soos hierin anders bepaal, is FACT GMS en Vennote nie aanspreeklik vir u vir enige direkte of onregstreekse verlies of skade wat u mag ly as gevolg van die gebruik van FACT GMS en Vennote produkte deur enige party, hoegenaamd en hoe dan ook.

Beperking van aanspreeklikheid:

In geval dat ons ondanks die oorblywende bepalings van hierdie gebruikersooreenkoms aanspreeklik is vir enige skade, sal sodanige aanspreeklikheid beperk word tot ‘n maksimum van die gelde wat u aan ons betaal het.
FACT GMS en Vennote se produkte word verskaf op ‘n “as is” basis, sonder enige waarborg, uitdruklik of geïmpliseer, met betrekking tot die werking van FACT GMS en Vennote produkte, die akkuraatheid van die inligting of die produkte of dienste waarna verwys word. FACT GMS en Vennote produkte en is nie saamgestel of verskaf om aan u individuele vereistes te voldoen nie. Dit is jou enigste verantwoordelikheid om jouself tevrede te stel voordat u hierdie gebruikersooreenkoms aangaan met FACT GMS en Vennote dat die diens beskikbaar vanaf en deur FACT GMS en Vennote produkte aan u individuele vereistes voldoen en verenigbaar sal wees met u hardeware en / of sagteware.
GEEN FACT GMS en Vennote se produkte, of enige van sy lede, werknemers, beamptes, verteenwoordigers, agente, konsultante, verskaffers, diensverskaffers of subkontrakteurs (“Vrywaring Partye”) sal aanspreeklik wees vir enige direkte, indirekte, spesiale of gevolglike verliese of skade van watter aard ookal wat mag voortspruit uit:
i) u toegang tot of gebruik van FACT GMS en Vennote produkte; of
ii) u aankoop en / of gebruik van enige van die produkte en dienste wat beskikbaar is op FACT GMS en Vennote produkte; of
iii) die onbeskikbaarheid van enige van die produkte of dienste wat op FACT GMS en Vennote produkte voorsien word; of
iv) die onvermoë om toegang tot FACT GMS en Vennote produkte te verkry of die beskikbare produkte en / of dienste te gebruik; of
v) die gebruik van hiperskakels op FACT GMS en Vennote produkte of die gebruik van of vertroue op enige webwerf waaruit u hyperlink na of van hierdie webwerf skakel; of
vi) toegang tot of die onvermoë om toegang tot webwerwe wat gekoppel is aan FACT GMS en Vennote produkte; of
vii) toegang en / of gebruik van FACT GMS en Vennote produkte deur enige persoon in ‘n jurisdiksie waaruit sodanige aktiwiteit verbied is; of
viii) die voorlegging of oordrag van inligting of materiaal op of deur FACT GMS en Vennote produkte deur u; of
ix) die skending van hierdie gebruiksvoorwaardes of enige ander wette, regulasies en reëls deur u; of
x) inligting of materiaal wat u aan FACT GMS en Vennote voorgelê het wat in stryd is met enige wet of in stryd met enige derdeparty se regte (insluitende maar nie beperk nie tot laster, inbreuk op privaatheid, vertroulike oortreding of skending van kopiereg of enige ander intellektuele eiendomsregte).
U skadeloos en hou die Skadeloosgestelde Partye skadeloos teen enige verliese, skadevergoeding, aanspreeklikheid, eise of koste van watter aard ook al deur die Skadeloosgestelde Partye aangegaan wat voortspruit uit of op enige wyse verband hou met (i) tot (x) hierbo.
FACT GMS en Vennote behou die reg voor om enige eise voortspruitend uit die voorgaande te verdedig en te beheer en jy stem in om ten volle saam te werk met FACT GMS en Vennote in sulke verdediging.
Hierdie webwerf bevat materiaal wat deur FACT GMS en Vennote besit of gelisensieer is. Hierdie materiaal sluit in, maar is nie beperk nie tot, die ontwerp, uitleg, kyk, voorkoms en grafika, en mag onderhewig wees aan kopiereg en / of ander ontwerp- of intellektuele eiendomsregte. U mag nie sodanige inligting kopieer, herhaal of gebruik nie, behalwe soos ooreengekom tussen ons en / of die regtehouer, of in die mate wat sodanige gebruik in verband staan ​​met u gebruik van FACT GMS en Vennote.

Wysigings in hierdie gebruikersooreenkoms:

FACT GMS en Vennote behou die reg voor om hierdie gebruikersooreenkoms te eniger tyd te verander. Enige sodanige veranderinge sal op die webwerf www.factgms.com geplaas word. U word aangemoedig om hierdie gebruikersooreenkoms by die aanvang van elke sessie te hersien, aangesien u geag word sulke veranderinge te aanvaar (wat een keer op hierdie webwerf aangebring sal word) indien u voortgaan om hierdie webwerf te gebruik nadat dit gepos is.

Reg en jurisdiksie:

Hierdie gebruikersooreenkoms word beheer deur die Wette van die Republiek van Suid-Afrika en sonder inagneming van die beginsel van konflik van wette.
U stem in dat enige aksiesaak wat onder hierdie gebruikersooreenkoms mag ontstaan, begin en in die toepaslike hof in Suid-Afrika aangehoor word.
U stem in om te onderwerp aan die persoonlike en eksklusiewe jurisdiksie van die howe wat in Suid-Afrika geleë is.

Algemeen:

In die mate dat enige deel van hierdie gebruikersooreenkoms ongeldig, onwettig of onverklaarbaar is deur enige hof met bevoegde jurisdiksie, sal sodanige deel in die mate skeibare wees van die oorblywende bepalings, wat almal afdwingbaar en toepaslik bly soos toegelaat volgens wet.
Hierdie gebruikersooreenkoms, tesame met die privaatheidsbeleid en die bepalings en voorwaardes wat op FACT GMS en Vennote se webtuistes gepubliseer word, vorm die volledige ooreenkoms tussen u en FACT GMS en Vennote en vervang alle vorige beloftes, vertoë, ooreenkomste, beleid en begrip van hoegenaamd die natuur.
Enige versuim deur FACT GMS en Vennote om enige reg of bepaling van hierdie gebruikersooreenkoms uit te oefen of af te dwing, sal nie ‘n afstanddoening van sodanige reg of bepaling uitmaak nie. FACT GMS en Vennote het die reg om sy regte en verpligtinge ingevolge hierdie gebruikersooreenkoms aan enige derde party te sedeer, toe te wys of andersins te oordra.

Regskoste:

FACT GMS en Vennote is nie aanspreeklik vir enige koste wat u aangegaan het om professionele advies rakende hierdie gebruikersooreenkoms te verkry nie.

Ondersteuning:

e-pos: aldo@factgms.com
telefoon: +27 81 2767 365 / +27 84 4083 153